BESSONS

BESSONS

30”TREBALL – 15” DESCANS ENTRE EXERCICIS

 

1- JUMPING JACK

2- PUJADA I BAIXADA

3- MANTENIMENT 90*

4- BOTS DE PUNTES

5- JUMPING JACK

6- PUJADA I BAIXADA

7- SKIPPING

8- BOTS DE PUNTES

9-PUJADA I BAIXADA

10- ESQUAT AMB PUNTES

2 VOLTES AL CIRCUIT