BÍCEPS

Bíceps

30”TREBALL – 15” DESCANS ENTRE EXERCICIS

ADAPTA EL PES AL TEU NIVELL


1- CURL INDIVIDUAL 

2- CURL X2

3- CURL RANG COMPLET

4- CURL INDIVIDUAL + TENSIÓ

5- DOMINADES (OPCIONALS)

6- CURL X2


3 VOLTES AL CIRCUIT