FORÇA 2

FORÇA 2

FORÇA 2

FORÇA GENERAL

30” FEINA- 15” DESCANS ENTRE EXERCICIS (2 VOLTES)

1- FLEXIONS

2- ESQUAT

3- DORSAL

4- PLANXA DINÀMICA

5- TRÍCEPS BANC

6- PLANXA LATERAL

7- GAMBADES

8- ESQUAT AMB BOT

9- PLANXA DINÀMICA

10- FLEXIONS DECLINADES

LA INTENSITAT DE L’EXERCICI DEPÈN DE TU. LA IDEA ÉS TREURE EL MÀXIM DE LES TEVES POSSIBILITATS.