FORÇA 3

FORÇA 3

FORÇA 3

FORÇA GENERAL

40” FEINA- 20” DESCANS ENTRE EXERCICIS (2 VOLTES)

1- FLEXIONS

2- ESQUAT

3- DORSAL

4- PLANXA DINÀMICA

5- TRÍCEPS BANC

6- PLANXA LATERAL

7- FLEXIONS TRÍCEPS

8- ESQUAT AMB BOT

9- PLANXA DINÀMICA

10- FLEXIONS DECLINADES

11- GAMBADES

12- DORSAL

13- ESQUAT A LA BÚLGARA

14- FLEXIONS

LA INTENSITAT DE L’EXERCICI DEPÈN DE TU. LA IDEA ÉS TREURE EL MÀXIM DE LES TEVES POSSIBILITATS.