HIT 3

HIT 3

RONDA HIT 3

FULL BODY

20” FEINA- 10” DESCANS ENTRE EXERCICIS

1- JUMPING JACK

2- ESQUAT AMB BOT

3- BURPEES

4- SALT A LA CORDA

5- PLANXA DINÀMICA

6- BURPEES

7- ESQUAT 

8- ESCALADA

9- SKIPPING

10- BURPEES

11- ESCALADA

12- ESQUAT AMB BOT

13- PLANXA DINÀMICA

14- ESQUAT

15- BURPEES

16- ESCALADA

17-ESQUAT

18-JUMPING JACK

19-BURPEES

20- PLANXA DINÀMICA

LA INTENSITAT DE L’EXERCICI DEPÈN DE TU. LA IDEA ÉS TREURE EL MÀXIM DE LES TEVES POSSIBILITATS.